SIME-Logo-svart-text-500x82

 

 

I år är ADOBE part­ner till SIME, (www​.sime​.nu) som är Nor­dens största event inom dig­i­tala affärsmöj­ligheter. I år går det av stapeln 12 & 13 Novem­ber på Cirkus med temat ”Down­load­ing the Future of Business”.

Adobes Europeiska mark­nads­di­rek­tör, Simon Mor­ris, talar på sce­nen den 13 novem­ber under titeln “the role of the new mar­ket­ing direc­tor” till­sam­mans med Sara Camur­soy, Mark­nads­di­rek­tör på Nor­we­gian och Babba Canales, Com­mu­nity man­ager på Uber. Vi ser fram emot en spän­nande diskussion.

Läs mer on agen­dan och köp bil­jett på http://​sime​.nu/​c​o​n​f​e​r​e​n​c​e​s​/​s​t​o​c​k​h​o​l​m​/​a​g​e​n​d​a​-​s​t​o​c​k​h​o​lm/

Om du vill träffa oss på SIME, kon­takta gärna Anu Lindqvist för att boka ett möte på 0730 42 36 52 eller via mail lindqvis@​adobe.​com