Blog Post:SIME-Logo-svart-text-500x82     I år är ADOBE partner till SIME, (www.sime.nu) som är Nordens största event inom digitala affärsmöjligheter. I år går det av stapeln 12 & 13 November på Cirkus med temat ”Downloading the Future of Business”. Adobes Europeiska marknadsdirektör, Simon Morris, talar på scenen den 13 november under titeln "the role of the new marketing director" tillsammans med Sara Camursoy, Marknadsdirektör på Norwegian och Babba Canales, Community manager på Uber. Vi ser fram emot en spännande diskussion. Läs mer on agendan och köp biljett på http://sime.nu/conferences/stockholm/agenda-stockholm/ Om du vill träffa oss på SIME, kontakta gärna Anu Lindqvist för att boka ett möte på 0730 42 36 52 eller via mail lindqvis@adobe.com       Author: Date Created:8 November 2013 Date Published: Headline:Adobe talar på SIME — the new role of the Marketing Director Social Counts: Keywords: Publisher:Adobe Image:http://blogs.adobe.com/digitaleurope/files/2013/11/iStock_000018411556_Large.jpg

SIME-Logo-svart-text-500x82

 

 

I år är ADOBE part­ner till SIME, (www​.sime​.nu) som är Nor­dens största event inom dig­i­tala affärsmöj­ligheter. I år går det av stapeln 12 & 13 Novem­ber på Cirkus med temat ”Down­load­ing the Future of Business”.

Adobes Europeiska mark­nads­di­rek­tör, Simon Mor­ris, talar på sce­nen den 13 novem­ber under titeln “the role of the new mar­ket­ing direc­tor” till­sam­mans med Sara Camur­soy, Mark­nads­di­rek­tör på Nor­we­gian och Babba Canales, Com­mu­nity man­ager på Uber. Vi ser fram emot en spän­nande diskussion.

Läs mer on agen­dan och köp bil­jett på http://​sime​.nu/​c​o​n​f​e​r​e​n​c​e​s​/​s​t​o​c​k​h​o​l​m​/​a​g​e​n​d​a​-​s​t​o​c​k​h​o​lm/

Om du vill träffa oss på SIME, kon­takta gärna Anu Lindqvist för att boka ett möte på 0730 42 36 52 eller via mail lindqvis@​adobe.​com