Blog Post:Marketing-Cloud-Maturity-AssessmentNär det kommer till att engagera kunder inom digital marknadsföring, hur skulle du gradera ditt företags mognadsgrad idag? Vad vi pratar om här är hur din organisation har investerat i resurser och drar nytta av en fullt integrerad, strategisk och datadriven distribution av digital marknadsföring – allt från de verktyg ni använder till kompetentsgraden av personal i att genomföra framgångsrika kampanjer. Idag måste företaget ha resurser som arbetar tillsammans och optimerar resultaten från olika digitala delar. Så vilken mognadsgrad har din organisation? Och var vill ni vara? Adobe har byggt en modell som mäter mognadsgraden för digital marknadsföring. Modellen är byggd genom en analys av data från kunder, partners, prospekts och leverantörer. Vi kommer att lansera det totala resultatet på Adobe summit i London den 13-14 maj. Men du kan göra testet och se hur ditt företag ser ut här och nu. Din digitala mognadspoäng fastställs utifrån följande parametrar: -          Människorna (kompetensen) -          Processerna -          Verktygen (teknologin) Modellen hjälper marknadschefer och beslutsfattare att identifiera företagets styrkor och visar på områden för förbättring. Frågorna kräver att respondenten tänker utifrån dessa 3 huvudparametrar och utfrån följande underdimensioner: -          Kanaler – media och berörelsepunkter där kunderna interagerar med ditt varumärke -          Målgrupp – aktiviteterna för att definiera och segmentera specifika kundsegment -          Kontext – omständigheterna och events som innefattar en kunds ”masterprofil” -          Innehåll – förvaltning av material och det kreativa arbetsflöde och verktyg som används för att publicera och optimera digitala upplevelser -          Material – skapandet och hanteringen av digitalt material som används för publicering och i marknadsmaterial -          Kampanjer – aktivteterna för att hantera varumärkesbudskapet och mätetal -          Data – datainsamlingen, definitionen och rapporteringen av nyckeltal, KPIer och mål Poängsättningen är kategoriserad på en skala från 0 till 5. Som startar på intitierad och sedan ökar till stigande, fokuserad, avancerad och optimerad. Respondenterna kan sätta mål för sitt företag som jämför med index för eftersläntrare, genomsnittet och bäst i branschen. Du kan också jämföra benchmark med andra företag baserat på bransch, storlek och geografi. Testet tar inte lång tid att genomföra. Räkna med att spendera 20-30 minuter och sen skickar vi en full rapport när du är klar. Till testet! Lycka till.   Läs mer om Summit - the digital marketing conference här Author: Date Created:27 februari 2014 Date Published: Headline:Vad har ditt företag för mognadsgrad inom digital marknadsföring? Gör test. Social Counts: Keywords: Publisher:Adobe Image:http://blogs.adobe.com/digitaleurope/files/2014/02/50.png

Marketing-Cloud-Maturity-AssessmentNär det kommer till att engagera kunder inom digital marknadsföring, hur skulle du gradera ditt företags mognadsgrad idag? Vad vi pratar om här är hur din organisation har investerat i resurser och drar nytta av en fullt integrerad, strategisk och datadriven distribution av digital marknadsföring – allt från de verktyg ni använder till kompetentsgraden av personal i att genomföra framgångsrika kampanjer. Idag måste företaget ha resurser som arbetar tillsammans och optimerar resultaten från olika digitala delar.

Så vilken mognadsgrad har din organisation? Och var vill ni vara?

Adobe har byggt en modell som mäter mognadsgraden för digital marknadsföring. Modellen är byggd genom en analys av data från kunder, partners, prospekts och leverantörer. Vi kommer att lansera det totala resultatet på Adobe summit i London den 13-14 maj. Men du kan göra testet och se hur ditt företag ser ut här och nu.

Din digitala mognadspoäng fastställs utifrån följande parametrar:

–          Människorna (kompetensen)
–          Processerna
–          Verktygen (teknologin)

Modellen hjälper marknadschefer och beslutsfattare att identifiera företagets styrkor och visar på områden för förbättring. Frågorna kräver att respondenten tänker utifrån dessa 3 huvudparametrar och utfrån följande underdimensioner:

–          Kanaler – media och berörelsepunkter där kunderna interagerar med ditt varumärke
–          Målgrupp – aktiviteterna för att definiera och segmentera specifika kundsegment
–          Kontext – omständigheterna och events som innefattar en kunds ”masterprofil”
–          Innehåll – förvaltning av material och det kreativa arbetsflöde och verktyg som används för att publicera och optimera digitala upplevelser
–          Material – skapandet och hanteringen av digitalt material som används för publicering och i marknadsmaterial
–          Kampanjer – aktivteterna för att hantera varumärkesbudskapet och mätetal
–          Data – datainsamlingen, definitionen och rapporteringen av nyckeltal, KPIer och mål

Poängsättningen är kategoriserad på en skala från 0 till 5. Som startar på intitierad och sedan ökar till stigande, fokuserad, avancerad och optimerad. Respondenterna kan sätta mål för sitt företag som jämför med index för eftersläntrare, genomsnittet och bäst i branschen. Du kan också jämföra benchmark med andra företag baserat på bransch, storlek och geografi.

Testet tar inte lång tid att genomföra. Räkna med att spendera 20-30 minuter och sen skickar vi en full rapport när du är klar.

Till testet! Lycka till.

 

Läs mer om Summit – the digital marketing conference här