Why AI holds the key to relevance and personalisation

Get Ready For the Adobe Experience Festival

Five Ways Technology Can Drive Content Velocity

Adobe Nordic

Adobe Nordic

Adobe Nordic

Adobe is changing the world through digital experiences. We're here to bring you the latest and greatest creative inspiration, insight and industry news. To find out more information about Adobe in Swedish, visit Adobe.se. To find out more information about Adobe in Danish, visit Adobe.dk. To find out more information about Adobe in Norwegian, visit Adobe.no. To find out more information about Adobe in Finnish, visit Adobe.fi.

Connect

Adobe Digital Index spår nytt julhandelsrekord på nätet

Årets ”Adobe Dig­i­tal Index: Hol­i­day Shop­ping Pre­dic­tion” har släppts och vis­ar på mån­ga intres­san­ta find­ings inför den stun­dande jul­han­deln på nätet. Bland annat vis­ar rap­porten att årets jul­han­del på nätet vän­tas slå nya reko­rd.

Tillbaka till framtiden 2 förutspådde dagens teknik

Idag är det den 21 okto­ber 2015, dagen då Mar­ty McFly och Doc Brown anlän­der i framti­den i kult­fil­men “Till­ba­ka till framti­den 2”. Här är sju tekniker som förut­spåd­des i fil­men – och en som över­raskande nog slog helt fel.

Annonsbudgetarna hänger inte med i utvecklingen

Vår senaste Adobe Dig­i­tal Index-rap­port rap­port vis­ar att före­tag invester­ar mer än dubbelt så myck­et i print-annonser som annonser för mobilen. Det­ta görs trots att kon­sumenter spender­ar mer och mer av sin tid på mobi­la enheter. I slutet av näs­ta år förvän­tas dessu­tom använ­dan­det av mobi­la enheter att gå om sta­tionära dator­er.