Adobe talar på SAP marketing day 14 oktober

Digital Marketing

Är du redo att bli framtidens marknadsförare?

Den 14 okto­ber anord­nar SAP ett halvdagssem­i­nar­i­um för mark­nad­schefer med fokus på framti­dens marknadsförare. Eventet kom­mer att ska­pa utrymme för att diskutera utmaningar inom analys, dig­i­ta­la strate­gi­er, rela­tion­er och en ökad kund­förståelse. Syftet för sem­i­na­r­i­et är att ge dig kun­skap, inspi­ra­tion och du kom­mer även få möj­lighet att få uppl­e­va lös­ningar­na hands-on.

Adobe kom­mer att pra­ta om hur man kan ska­pa en per­son­lig dig­i­tal kundup­plevelse och hur vi hjälper före­tag att möta kund­förvänt­ningar­na som finns idag.

Even­tet hålls den 14 okto­ber kl 12–16.15 i Sum­mit Hitech vid Hötor­get i Stock­holm.

Är du mark­nad­schef och låter det intres­sant? Läs mer och anmäl dig här


Digital Marketing
Malin Bodolla

Posted on 09-19-2014


Join the discussion