Why AI holds the key to relevance and personalisation

Get Ready For the Adobe Experience Festival

Five Ways Technology Can Drive Content Velocity

Mobile Marketing

Connect

Adobe Digital Index spår nytt julhandelsrekord på nätet

Årets ”Adobe Dig­i­tal Index: Hol­i­day Shop­ping Pre­dic­tion” har släppts och vis­ar på mån­ga intres­san­ta find­ings inför den stun­dande jul­han­deln på nätet. Bland annat vis­ar rap­porten att årets jul­han­del på nätet vän­tas slå nya reko­rd.

E‑handelns imponerande tillväxt i Norden

Click here to read this article.

Tillbaka till framtiden 2 förutspådde dagens teknik

Idag är det den 21 okto­ber 2015, dagen då Mar­ty McFly och Doc Brown anlän­der i framti­den i kult­fil­men “Till­ba­ka till framti­den 2”. Här är sju tekniker som förut­spåd­des i fil­men – och en som över­raskande nog slog helt fel.

Hur kan man arbeta mer effektivt med ROI? Jo O’Connor har svaren!

Click here to read this article.

Forrester spår att vi underinvesterar mobilt 2015

Click here to read this article.

Webinar — öka insikten i mobila appar

Click here to read this article.

Julens stora shoppingdag blir den 9 december

Click here to read this article.

Resultatet är klart: Adobe 2013 konsumentundersökning för mobil

Click here to read this article.

Digital Index benchmark rapport – mobilt

Click here to read this article.