Why AI holds the key to relevance and personalisation

Get Ready For the Adobe Experience Festival

Five Ways Technology Can Drive Content Velocity

Online Advertising

Connect

Adobe Digital Index spår nytt julhandelsrekord på nätet

Årets ”Adobe Dig­i­tal Index: Hol­i­day Shop­ping Pre­dic­tion” har släppts och vis­ar på mån­ga intres­san­ta find­ings inför den stun­dande jul­han­deln på nätet. Bland annat vis­ar rap­porten att årets jul­han­del på nätet vän­tas slå nya reko­rd.

Annonsbudgetarna hänger inte med i utvecklingen

Vår senaste Adobe Dig­i­tal Index-rap­port rap­port vis­ar att före­tag invester­ar mer än dubbelt så myck­et i print-annonser som annonser för mobilen. Det­ta görs trots att kon­sumenter spender­ar mer och mer av sin tid på mobi­la enheter. I slutet av näs­ta år förvän­tas dessu­tom använ­dan­det av mobi­la enheter att gå om sta­tionära dator­er.

Hur kan man arbeta mer effektivt med ROI? Jo O’Connor har svaren!

Click here to read this article.

Så påverkas e‑handeln i Sverige av Googles nya annonser

Click here to read this article.