Why AI holds the key to relevance and personalisation

Get Ready For the Adobe Experience Festival

Five Ways Technology Can Drive Content Velocity

Annonsbudgetar

Connect

Annonsbudgetarna hänger inte med i utvecklingen

Vår senaste Adobe Dig­i­tal Index-rap­port rap­port vis­ar att före­tag invester­ar mer än dubbelt så myck­et i print-annonser som annonser för mobilen. Det­ta görs trots att kon­sumenter spender­ar mer och mer av sin tid på mobi­la enheter. I slutet av näs­ta år förvän­tas dessu­tom använ­dan­det av mobi­la enheter att gå om sta­tionära dator­er.